קטגוריות
יופי

חוות דעת כלכלית מקצועית

לא מעט מהפעמים אנו נתבקש לקבל חוות דעת כלכלית של איש מקצוע מנוסה, כזה שיוכל להפוך את הנתונים ואת המידע שאנו מתנגשים בו לכדי שפה שבה יוכלו שאר בני האדם להבין לעומק ובצורה עניינית. חוות דעת אלו יכולות להיות רלוונטיות עבורנו החל מתהליכי גישור, הוצאה לפועל, גירושין, תביעות שונות ואפילו מיזוג בין חברות כאלו ואחרות. חוות דעת אלו עלולות במקרים רבים להוות "דיילי ברייקר" לעסקאות, לתהליכים ארוכים ועוד לדוגמאות אחרות, על כן קבלת חוות דעת כלכלית צריכה להתקבל מאיש מקצוע מומחה ונטול כל אינטרסים בהקשר של העסקה.

חוות דעת כלכלית מקצועית מה היא כוללת?

חוות דעת כלכלית יכולה לכלול בהתאם להגדרה ולהליך השונה בו אנו נמצאים, כחלק מזאת היא תכלול מגוון בדיקות חשבונאיות מהקטנות ביותר ועד למורכבות, אומדן פגיעה בשם הטוב של החברה או במוניטין שלה מה שעלול לא פעם לפגוע במחזור ההכנסות או בשווי החברה. לצד כל אלו כמובן הכרה והערכה של הפסדים פוטנציאליים של העסק, חישובים מתוך הפסדי שכר והשתכרות של עובדים ושל בעלי העסק כמובן וחישוב הערכת הפסדי הכנסות. כל אלו יכולים להיכלל כאשר אנו נבקש לקבל חוות דעת כלכלית, בעיקר במקרים של מיזוג חברות, פשיטות רגל, ברורות כלכלית ולעיתים גם במעמד של גירושין ושל חברות משותפות.

למה חוות דעת כלכלית חשובה?

חוות דעת כלכלית מקצועית יכולה להוות מסמך שלא פעם יטה את החלטות בית המשפט, חווות דעת אלו בדומה לחוות דעת רפואית או חוות דעת הנדסית אמורים לספק לבית המשפט את "הקול המקצועי" הנידון בבית המשפט. במשפטים שונים עלולים להיות יותר מחוות דעת אחת, ובמקרים כאלו בית המשפט יסתפק גם הוא בחוות דעת משלו. אך חשוב לדעת כי חוות דעת כלכלית יכולה להתאים החל ממיזוג חברות ועד לתביעות קטנות, שכן פגיעה כלכלית יכולה להתבצע גם במעמד של תאונת דרכים ואילו חוות דעת מקצועית וטובה תוכל לעזור לנו להוכיח כי התאונה גרמה לנו להפסדים כאלו ואחרים. מנגד חברה בעלת שם גדול התובעת לשמה הטוב, תוכל להגיש חוות דעת שתמחיש את הפגיעה בשמה דרך הפסדים כספיים וכו.